Rydeman.nu

Family map

En hemsida för familjen Rydeman, som utgår från Johan och Bitte. Den sträcker sig bakåt i historien till Jonas Nyberg, Carl Stolt och hans fru Christina som gav namn åt den förste Johan Rydeman. Den sträcker sig också från Sverige, över Atlanten, till Kalifornien där den yngste Rydeman i vår familj bor med sina föräldrar.

A home page for the Rydeman family, that starts with Johan and Bitte. It reaches back into history, to Jonas Nyberg, Carl Stolt and his wife Christina, who named the first Johan Rydeman. It stretches from Sweden, over the Atlantic, to California where the youngest Rydeman in our family lives with his parents.